VERİ KURTARMA SÜRECİ

  • Medyanın teslim alınması ve takip programımıza kayıt edilmesi
  • Analizin tamamlanıp, arıza tespitinin yapılması
  • Arızaya bağlı bir fiyat belirlenmesi
  • Teklif olarak sunulması
  • Kabulü halinde işlemin yapılıp verinin hazır hale getirilmesi
  • Veri kontrolünün müşterimize yaptırılması
  • Müşterimizin veriye onay vermesi halinde teklifin geçerlilik kazanması
  • Onaylanan işlem için müşterimizin getireceği bir medyaya verinin aktarılması ve işlemin tamamlanması
  • Veri kontrolünde veya başta teklif aşamasında onaylanmayan işlemler için medyanın iadesi ve ücret alınmaması, alınan avans var ise iadesi.

Top